A co w planach?

Pod koniec marca odbędzie sie Walne Zebranie Członków Polonii North.
Szczegóły zostaną podane w pierwszej połowie marca.

***********************************************************************W Wielką Sobotę w Holy Family w Bolton odbędzie się Święcenie Wielkanocnych Koszyków. Szczegóły zostaną podane później.

***********************************************************************

Spotkania w Wierze 2020:

 • daty nastepnych spotkan w Wierze:
  • 18 kwietnia
  • 9 maja
  • 13 czerwca
  • 12 wrzesnia
  • 17 pazdziernika
  • 14 listopada
  • 12 grudnia

***********************************************************************

 

 

 

 

 

 

small, Polish organization