A co w planach?

Następne  spotkania w Wierze:

  • 9-go listopada 2019
  • 14 grudnia 2019

Rózaniec od wybrzeża do wybrzeża w Kanadzie

***********************************************************************

W tym roku planujemy też wieczorek taneczny na Sylwestra, na niewielką grupę (50 – 60) osób (członkowie PN i ich goście)

 

 

 

 

 

small, Polish organization