Nasi Sponsorzy

Nasi sponsorzy to:

oraz wielu prywatnych ludzi, którzy przez lata, na różne sposoby nas wspomagają. Wszystkich trudno wymienić, ale koniecznie trzeba wspomnieć przede wszystkim Gosię i Piotra Kryś oraz Lucy i Stasia Sitarz.

Serdecznie dziękujemy

small, Polish organization